Over het Murray Rothbard Instituut

Het Murray Rothbard Instituut is een centrum van onderzoek en educatie in de rechtsfilosofie en de economische theorie ‑ domeinen waarin heldere inzichten cruciaal zijn omdat de beslissingen die erop gebaseerd worden een diepgaande invloed hebben op welvaart en welzijn in onze samenleving. Vanuit de tradities van de Oostenrijkse economische school en het natuurrecht willen we tot dit debat bijdragen met zowel academische als laagdrempelige publicaties, seminaries en conferenties. 

Neem gerust contact op.

 

Academische Adviesraad

De leden van onze Academische Adviesraad zijn
Prof. dr. Frank van Dun (website)
Prof. dr. Guido Hülsmann (website)
dr. Jos Verhulst
Peter van Maanen, MSc (website)
Prof. dr. Carlo Lottieri
Prof. dr. Jesús Huerta de Soto (website)
Prof. dr. Marc Cools (website)