Rothbard Instituut Nieuwsbrief 19

Rothbard Summer University 2013

Met veel plezier kondigt het Murray Rothbard Instituut de tweede editie aan van de Rothbard Summer University, a 5-daags seminarie over diverse onderwerpen gaande van economie, natuurrecht, rechtsfilosofie en geschiedenis, tot een analyse van politieke processen en de private voorziening van publieke goederen.

Enkele van de sprekers zijn Dr. Tom Palmer, Vice President van Atlas & Senior Fellow bij Cato, Mr. Lawrence Reed, President van FEE, Dr. Stephen Davies, Professor geschiedenis en Education Director van het IEA, Dr. Adam Martin, Professor politieke economie aan het King's College London, Dr. Tim Evans, Senior Fellow bij het Adam Smith Institute en chairman Economic Policy Centre, Prof. Dr. Frank Van Dun, Professor rechtsgeschiedenis aan de universiteit Gent, Prof. Dr. Boudewijn Bouckaert, Professor Recht aan de Universiteit van Gent en voorzitter van het Libera! Instituut, Prof. Dr. Eric Schliesser, Professor filosofie aan de Universiteit van Gent, en vele anderen!

>Meer informatie en registratie ...


Prijs voor de Vrijheid 2013 voor professor Frank van Dun

Libera! vzw reikt dit jaar de Prijs voor de vrijheid uit aan de Vlaamse rechtsfilosoof Frank van Dun, lid van de academische raad van het Murray Rothbard Instituut en voormalig professor van de universiteiten van Gent en Maastricht.

De Prijs voor de Vrijheid wordt uitgereikt op dinsdag 25 juni 2013 te Gent in de Grote Aula van de Universiteit Gent. Deuren open om 18u. Aanvang om 18u30u. De lofrede wordt uitgesproken door Prof. dr. Paul Cliteur, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Vervolgens verzorgt de laureaat de traditionele ‘Gustave de Molinari’-lezing.

Het Rothbard Instituut publiceerde in 2008 Van Duns magnum opus "Het Fundamenteel Rechtsbeginsel" nadat het bijna een kwarteeuw in de vergetelheid was geraakt. Sindsdien hebben we ook talloze malen seminaries en lezingen met professor Van Dun georganiseerd. Zijn (bijna) volledige bibliografie wordt nog voortdurend bijgewerkt.