Boekvoorstelling: 'De Utopie van de Mensenrechten'

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Het Murray Rothbard Instituut, een jonge onderzoeksinstelling dat zich inschrijft in de traditie van de Oostenrijkse economische School en de libertarische politieke filosofie, heeft het genoegen u uit te nodigen voor de officiële voorstelling van het boek De Utopie van de Mensenrechten door professor Frank van Dun (Universiteit Gent). Het boek zelf is gebaseerd op het gelijknamige essay dat professor van Dun ter voorbereiding van een studiedag aan te Utrecht in 2007 had geschreven.

In het boek benadert professor van Dun de mensenrechtenkwestie vanuit rechtsfilosofisch, en meer bepaald vanuit natuurrechtelijk, perspectief. De meeste hedendaagse exposés die heikele ethische en politiek-filosofische thema’s omtrent de constitutie van fundamentele rechten, menselijke waardigheid en aanverwante onderwerpen behandelen grijpen immers quasi steevast terug naar de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM), door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen in december 1948, als een fundament waarop een nieuwe maatschappij - die enkele jaren tevoren in alle letterlijke en figuurlijke betekenissen van het woord aan flarden was geschoten - zou kunnen herrijzen. Wie de mensenrechten vandaag de dag verdedigt, verdedigt hiermee ook alle artikelen van de UVRM.

Met zin voor de nodige wijsgerige finesse fileert professor van Dun deze stelling tot op de graat. Analoog aan de distinctie tussen recht en wet of die tussen samenleving en maatschappij, onderscheidt professor van Dun de noties tussen ‘mensenrechten’ en ‘burgerrechten’. Vanuit wijsgerig standpunt blijkt dan ook dat daar waar mensenrechten in de filosofische betekenis ordenend zijn ten aanzien van een samenleving van gelijken, mensenrechten in de politieke zin van het woord een verticale of heteronome orde veronderstellen. Het utopische kantje aan deze benadering ligt hierin dat zij pretendeert alle menselijke hartstochten en begeerten op vlekkeloze wijze te vervullen. Of zoals professor van Dun het stelt: “Utopisme en de moderne mensenrechtendoctrine hebben meer gemeen dan enkele 'raakpunten'. Beide hebben hetzelfde filosofische profiel, veronderstellen hetzelfde beeld van de mens als begerig wezen met geen fundamenteler recht dan de bevrediging van zijn begeerten. Dat is een utopisch recht dat alleen onder utopische omstandigheden, na oplossing van het raadsel van de geschiedenis, vervuld kan worden.”

De boekpresentatie die gehouden zal worden door professor van Dun zal plaatsvinden op donderdag 16 augustus 2012 om 19.30 u in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 Gent. De presentatie zal worden afgesloten door een receptie. Inschrijven is voor deze gelegenheid utopisch kosteloos, maar aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is wel aangewezen doch niet verplicht. U kan zich ook op de website registeren. Het boek zal ter beschikking gesteld worden aan een promotieprijs van €5. We hopen alvast u dan te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Lode Cossaer,

voorzitter Murray Rothbard Instituut

Over de spreker: professor Frank van Dun is houder van een doctoraatsdiploma in de rechten en tevens licentiaat in de wijsbegeerte (beide diploma’s behaald aan de Rijksuniversiteit Gent). Zijn voornaamste rechtsfilosofische traktaat is Het Fundamenteel Rechtsbeginsel (1983; heruitgegeven in 2008) dat zonder meer tot een van de meest belangwekkende monografieën uit de geschiedenis van het politiek-filosofisch libertarisme mag worden gerekend. Professor van Dun is thans verbonden aan de vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van de Gentse rechtsfaculteit.