Rothbard Instituut Nieuwsbrief 16

Rothbard Nieuwjaarsbuffet


Fiat iustitia, ne pereat mundus: dat gerechtigheid geschiede, opdat de wereld niet zo vergaan. Zo luidt al sinds onze oprichting het motto van het Murray Rothbard Instituut. Dit motto zal dit jaar echter zwaar op de proef worden gesteld.
Menig apocalyptisch profeet ziet in 2012, dat gelijkloopt met het einde van de dertiende grote cyclus van de Mayakalender, immers een omen voor het ultieme vergaan van deze wereld. Desalniettemin hebben wij het genoegen u uit te nodigen op onze ondertussen derde nieuwjaarsreceptie met buffet om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar, dat hopelijk en allicht niet het laatste zal worden.


> Meer lezen en inschrijven


Hoe én waarom stadsplanning faalt

In deze lezing zal Jürgen Vandewalle aan de hand van een kritische beschouwing van het Nederlandse woonproject Bijlmermeer aantonen dat de problematiek van de naoorlogse en huidige stedenbouw één en dezelfde is, losstaand van de vaak te gemakkelijk opgeworpen esthetische uitgangspunten. Aansluitend aan die analyse komt een pleidooi voor wat stedenbouw dan wel behoort te zijn; door en voor de burgers ontwikkeld.

> Meer info