Van Crusoë tot crisis

In het najaar van 2008 organiseerde het Murray Rothbard Instituut een reeks van 8 seminaries waarin Koen Deconinck de wortels van de huidige financiële crisis blootlegt. Hij vertrekt bij de essentiële economische inzichten en bouwt die stap voor stap op naar de verklaring voor de huidige crisis. Daarmee is dit een volwaardige mini-cursus economie op zich.

Een overzicht van de aanbevolen teksten vindt u hier.

1e Seminarie: Algemene Inleiding

In dit inleidende seminarie behandelt Koen Deconinck; - Wat is economie? Plaats van de Oostenrijkse School tussen de andere scholen - De methode van de economische wetenschap: praxeologie - Het verschil tussen natuurwetenschap en menswetenschap - Onbetwijfelbare uitgangspunten, deductie, "theory and history" - Robinson Crusoë en het concept "handeling": doelen, waarde, nut, tijdsvoorkeur> Download mp3

Lees meer: 1e Seminarie: Algemene Inleiding

2e Seminarie: l'Economie, c'est les Autres!

In dit tweede seminarie behandelt Koen Deconinck; - Schaarse middelen en hoe ze te gebruiken: kapitaalsgoederen en consumptiegoederen, en de productiestructuur - De wet van het afnemend grensnut - De economische en de politieke methode (Franz Oppenheimer) - Directe ruil: een handleiding - Indirecte ruil, of: waar komt geld vandaan?> Download mp3

Lees meer: 2e Seminarie: l'Economie, c'est les Autres!

3e Seminarie: het Belang van Arbeidsdeling

- Comparatieve voordelen: waarom Superman niet zelf zijn dakgoot schildert - Arbeidsdeling: andere aspecten die de productiviteit verhogen - Hoe prijzen, vrije markten en arbeidsdeling samenhangen - Gelijk loon voor gelijk werk> Download mp3

Lees meer: 3e Seminarie: het Belang van Arbeidsdeling

4e seminarie: Analyse van Complexe Economieën

- Productionisme versus consumptionisme - De Wet van Say - Ondernemers: wie zijn ze, wat drijft hen, en waarom zijn ze onmisbaar?> Download mp3

Lees meer: 4e seminarie: Analyse van Complexe Economieën

5e Seminarie: Prijzen, Productietijd en Geld

- tijdsvoorkeur, leningen, interesten - de waarde van middelen kleiner dan de waarde van het doel - productie vraagt tijd - de bijdrage van productiefactoren: het marginaal product - prijzen van productiefactoren: het verdisconteerd marginaal product - toepassing: lonen en de arbeidsmarkt - excursie: werkloosheid - toepassing: de prijs van een slaaf> Download mp3

Lees meer: 5e Seminarie: Prijzen, Productietijd en Geld

6e Seminarie: de Theorie van Economische Crisis

- productiestructuur, lagere orde en hogere orde - de driehoek van Hayek en 'roundaboutness' - de impact van tijdsvoorkeur en intrestvoeten - waar het samenkomt: de boom-bust-cyclus - Historische voorbeelden (de Grote Depressie, de dotcom-zeepbel en de huidige kredietcrisis)> Download mp3

Lees meer: 6e Seminarie: de Theorie van Economische Crisis

7e Seminarie: Crisis en Banken

- Fractional Reserve Banking - Fractional Reserve Parking - Inherente instabiliteit van FracRB - FracRB en de huidige crisis - Overheidsingrijpen - Full reserve Banking en de goudstandaard> Download mp3

Lees meer: 7e Seminarie: Crisis en Banken

8e Seminarie: Economische perspectieven op politiek

- Waarom is er zoveel slecht beleid? - Belastingen, subsidies, herverdeling - Belangengroepen en het algemeen belang - De situatie van ontwikkelingslanden: een politiek of economisch probleem?> Download mp3

Lees meer: 8e Seminarie: Economische perspectieven op politiek