Het Verschijnsel Vrijheid

| Koop: Bol.com | Azur.be | Cosmox.nl | Cosmox.be | Download: pdf |

De harde wetenschappen vormen zonder twijfel een van de grootste prestaties van de mensheid. De mate waarin, en de precisie waarmee, we vandaag de natuur kunnen ontrafelen, voorspellen en manipuleren, is simpelweg verbazingwekkend. Maar in welke mate is het beeld dat de wetenschappen ons leveren te verzoenen met onze spontane opvattingen over de realiteit van ons bewustzijn, onze vrije wil en onze persoonlijke morele verantwoordelijkheid? Zullen ook die kernelementen uit ons mens- en wereldbeeld vroeg of laat verdwijnen door de vooruitgang van de wetenschap?

In dit werk onderzoekt dr. Jos Verhulst de vraag òf de natuurwetenschappen inderdaad wel zon reductionistisch beeld opleveren dat incompatibel zou zijn met menselijke vrijheid of morele verantwoordelijkheid. Niet alleen levert hij een grondige en heldere bespreking van de relevante filosofische en wetenschappelijke kwesties, hij levert ook en vooral een constructieve en originele bijdrage aan het debat.

Jos Verhulst (°1949) is doctor in de wetenschappen (quantumchemie). Hij is auteur van onder meer Der Glanz von Kopenhagen (1995), Developmental Dynamics (1998, 2003), Het verdiepen van de democratie (1998) en De Rubens Code (2011).