weblog

Nieuws

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

In een tijd van stijgende inflatie, een kelderende dollar en paniek op de beurzen is er nood aan een helder boekje dat de werking van geld en de oorzaken van inflatie voor een breed publiek toegankelijk maakt.

Prof. Murray Rothbard doet in zijn bekende "What has Government done to our Money?" precies dat. Op onnavolgbare wijze verbindt hij de geschiedenis, theorie en praktijk van geld, goud, centrale banken, inflatie en overheidsbeleid. Nu bijna iedereen geconfronteerd wordt met de sterk stijgende prijzen is dit werk meer dan ooit nodig in het Nederlands.

Om deze klassieker te kunnen vertalen en publiceren hebben we 5000 euro (7500 dollar) nodig, slechts 100 mensen die 50 euro (75 dollar) willen investeren in dit essentiële debat. Wie 50 euro of 75 dollar doneert ontvangt gratis een exemplaar. Wie meer dan 500 euro doneert geven we ook graag een speciale vermelding vooraan in het boek.
lees meer of stort nu je bijdrage

Lidgeld studenten naar 20 euro

Niet alleen zullen studenten flinke kortingen krijgen op onze publicaties en activiteiten, we hebben nu ook beslist om het lidgeld van het Rothbard Instituut voor studenten te verlagen van 50 euro naar 20 euro.

We hebben jouw steun hard nodig voor al onze komende publicaties en activiteiten, word nu lid!

Voorstelling van "Het Fundamenteel Rechtsbeginsel"

Op zaterdag namiddag 12 april zal "Het Fundamenteel Rechtsbeginsel" van Frank van Dun officieel worden voorgesteld, met een academische zitting en receptie.
Binnenkort meer info, maar hou die datum dus alvast vrij.

Murray Rothbard Instituut op Facebook

Er is nu ook een Murray Rothbard Instituut groep op Facebook. Maak je gerust lid als steunbetuiging en om razendsnel op de hoogte gehouden te worden.

Private Seminaries met dr. Frank van Dun

Voor het tweede jaar op rij hebben we de eer om een reeks private seminaries van professor Frank van Dun te kunnen organiseren. De seminaries zullen tweewekelijks doorgaan op maandagavond in Gent, en handelen over onderwerpen gaande van natuurrecht, geschiedenis van het politieke denken, mensbeelden van het etatisme, goud en economie, .... Om verder te kunnen bouwen op de seminaries van vorig jaar wordt aan de nieuwe geïnteresseerden gevraagd om minstens twee teksten te lezen;

Lees meer: Private Seminaries met dr. Frank van Dun

Prague Conference on Political Economy

Binnenkort vindt de jaarlijkse Prague Conference on Political Economy – New Perspectives in Austrian Economics and Political Economy of Freedom plaats. Een absolute must natuurlijk om een dergelijke conferentie zo (relatief) dicht bij huis te kunnen meemaken. Wie inschrijft voor 15 januari krijgt 10 euro korting.

Welkom bij het Murray Rothbard Instituut

Beste bezoeker,

Vanaf vandaag, zondag 16 december, is het Murray Rothbard Instituut officieel voorgesteld aan 'het grote publiek'. Het Murray Rothbard Instituut zal zich toeleggen op onderzoek en educatie over de Oostenrijkse economische school, het natuurrecht, de praxeologie, de filosofie en de historiografie, en met de menswetenschappen in het algemeen voor zover het direct of indirect verband houdt met het leven, het werk of de methodologie van de Amerikaanse econoom Murray N. Rothbard. Murray Rothbard (1926-1995) was een buitengewoon productieve academicus en intellectueel die belangrijke bijdragen leverde in de economische wetenschap, de geschiedenis, de politieke filosofie en de rechtstheorie.

Het succes waarmee een dokter zijn patiënt kan genezen hangt niet zozeer, of niet uitsluitend, af van de goede wil van de geneesheer, maar van het beschikbaar zijn van de juiste medische kennis en het toepassen van de juiste geneesmiddelen. Net zo hangt het welzijn en de welvaart in een samenleving niet zozeer af van de goede bedoelingen van bestuurders, hervormers en activisten, maar van de ideeën en de methoden waarmee men welvaart en welzijn probeert te garanderen en bevorderen. Het is daar, in die soms abstracte maar fundamentele academische discussies, dat het Murray Rothbard Instituut een broodnodige verandering wil realiseren in het intellectuele klimaat van Vlaanderen, België en Europa.

Daartoe beginnen we met een breed programma van vertalingen, heruitgaves en nieuwe publicaties, werkend in de ruime traditie van Murray N. Rothbard. Onze eerste uitgave zal "het Fundamenteel Rechtsbeginsel - een essay over de grondslagen van het recht" van Dr. Frank van Dun zijn. Dit meesterwerk, voor het eerst in een kwart eeuw terug beschikbaar, is een baanbrekende fundering van het natuurrecht. Deze magistrale analyse en dito rechtstheorie is een absolute aanrader voor iedereen die serieus geïnteresseerd is in de vragen naar recht, onrecht en de legitimering van wet en staat. Het boek zal beschikbaar zijn in maart van volgend jaar.

Het Rothbard Instituut aanvaardt, om zijn intellectuele en organisatorische integriteit te garanderen, geen overheidssubsidies, en is dus volledig afhankelijk van uw vrijwillige bijdragen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties.

met vriendelijke groeten,
het bestuur van het Murray Rothbard Instituut

Michaël Bauwens
Denis Clijsters
Thomas Verhulst
Koen Deconinck
Tuur Demeester
Xavier Meulders

Welkom bij het Murray Rothbard Instituut

[website onder constructie]

Beste bezoeker,
Binnenkort komt hier de website van het Murray Rothbard Instituut.

De lancering van het Instituut is gepland voor 16 december