weblog

Crisis? Welke van de 9?

Zaterdag 10 december aanstaande zal om 11 uur 55 de aftrap worden gegeven voor 4 mooi gevulde uren met klassiek-liberale en libertarische sprekers op het Beursplein in Amsterdam.
De dag heeft als thema "Crisis? Welke van de 9?" en dat vormt dan ook de leidraad voor deze bijeenkomst in de open lucht én te midden van winkelend publiek. Sprekers die gaan spreken zijn op dit moment Albert Spits, Hajo Smit, Frank Karsten, Victor van der Sterren, Toine Manders en Lukas Teijema. Op de website http://www.liberateamsterdam.nl vindt u het meest actuele overzicht van het programma en kunt u lezen welke onderwerpen ter sprake zullen komen door welke spreker.

Het hoofddoel van deze bijeenkomst is om het klassiek-liberale en libertarische gedachtegoed bekend te maken bij het grote publiek. Kenmerk van beide stromingen is de geringe aanwezigheid en inmenging van de overheid in ons leven.
Het evenement wordt op persoonlijke titel georganiseerd. Bij gebleken succes zullen er vaker dit soort publieke klassiek-liberale / libertarische evenementen plaats gaan vinden.
Op dit moment bivakkeert de Occupy beweging nog op het Beursplein. Het is nog niet duidelijk hoe de situatie op 10 december zal zijn, maar vanuit de Occupy beweging is overwegend enthousiast gereageerd op dit initiatief. Het zijn en blijven in ieder geval twee verschillende én losstaande activiteiten maar elkanders aanwezigheid zal er waarschijnlijk toe leiden dat er interessante discussies gevoerd zullen kunnen worden.