weblog

Nieuw artikel Frank van Dun: "Freedom, liberty, autonomy"

Dit is zonder meer de beste samenvatting van of inleiding tot Frank van Dun zijn werk. Volgend citaat van Rousseau vond ik de meest karakteristieke weergave van de mislukte combinatie van "vrijheid en gelijkheid" met "de staat":

“Each man alienates, I admit, by the social compact, only such part of his powers, goods and liberty as it is important for the community to control; but it must also be granted that the Sovereign is sole judge of what is important.”
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract

Download het artikel op de site van Van Dun.