weblog

Masterproef over Hayek zijn conjunctuurtheorie

Yannis Tenret, een van de sprekers op het Hayek seminarie, heeft een Masterproef geschreven over Hayek zijn conjunctuurtheorie:

In deze literatuurstudie worden Friedrich August Hayeks vroege ideeën over conjunctuur en groei besproken. Ook de discussies die hij had met vooraanstaande tijdsgenoten Alvin Hansen & Herbert Tout, John Maynard Keynes en Piero Sraffa passeren de revue. We behandelen theoretische ideeën en uitwisselingen te plaatsen in de eerste helft van de jaren ’30. Waarom?

Verschillende stemmen gaan op om op een fundamenteel niveau na te denken over de aanpak en de theorieën van moderne financiële en monetaire economische wetenschap (INET, 2010). Prominente economen willen de hand reiken naar de nazaten van grote denkers uit de jaren ’30. William White, van 1995 tot 2008 hoofdeconoom van de afdeling Monetaire Economie van de Bank for International Settlements, stelt sinds midden de jaren ’90 kritische vragen bij de doelwitten die centrale banken zich stellen. In 2006 publiceerde hij een kritische paper waarin hij de vraag stelt: “Is price stability enough?” (White, 2006). Deze vraag beantwoordt hij negatief. Achter een zich ogenschijnlijk stabiel (opwaarts bewegend) geaggregeerd prijspeil kunnen er volgens White ongeziene gevaren schuilen. De inzichten van Oostenrijkse economen, die reeds tijdens het Interbellum waarschuwden voor een te eenzijdige focus op geaggregeerde prijs- en outputindices, vormen volgens White een vruchtbaar aanknopingspunt voor die commentatoren die de groei voor het uitbreken van de financieel-economische crisis van 2007-2010 beschreven als ‘ongebalanceerd’ of ‘onhoudbaar’. Hij roept dan ook op tot een “historical exegesis, to be extended in time, and thus in scope, to encompass the debate which took place before the occurrence of the Keynesian revolution.” (White, 2006, p.1). Dit werk vormt een stap in die richting. Indien de economen uit de (nieuwe?) neoklassieke synthese en de intellectuele erfgenamen van Ludwig von Mises en Friedrich August Hayek toenadering zoeken ligt een vruchtbare kruisbestuiving misschien wel in het verschiet.

De forum-discussie