weblog

Nieuwe boeken Frank van Dun

Er zijn opnieuw twee 'nieuwe' boeken verschenen van Frank van Dun, zijnde oude teksten die nu in boekvorm verschenen zijn. Het gaat om "Recht en Natuur" en "Metajuridica". Dat laatste betreft een reeks opstellen aangeboden aan Van Dun bij zijn vertrek uit Maastricht.