weblog

De invloed van Keynes


In deze video spreekt Gary North over de invloed die econoom John Maynard Keynes heeft gehad op het denken over economie, maar bovenal ook op de ontwikkeling van het interventionisme in de economie tot op de dag van vandaag. Hat tip: Steven De Klerck.