weblog

Waarom stijgen de prijzen — wat is inflatie?

In een interessant interview op het Nederlandse RTL Z wordt het onderwerp 'inflatie' aangesneden:

Een opmerkelijk interview, want prof. de Vries en Willem Middelkoop (auteur van 'Als de Dollar Valt') gaan hier verder dan de gebruikelijke stelling dat inflatie zoveel betekent als een 'stijging van de prijzen'.Willem Middelkoop: Je kan zeggen 'inflatie is de stijging in prijs van het mandje goederen', maar je kan ook zeggen dat inflatie in feite de verhouding tussen de hoeveelheid geld die erbij komt in de economie, vergeleken met de groei van de economie.

. . .

Interviewer Roderick Veelo: Hoe komt er meer geld op de markt?

Professor Casper de Vries: Als de centrale bank meer bankbriefjes drukt, en in feite daarmee geld naar de overheid toeschuift. En hoe ze dat technisch in de markt brengen is door het opkopen van staatsschuld.

Veelo: Dus de Centrale Bank, de ECB, kan moord en brand roepen over de inflatie, maar ze zijn er voor een groot deel zelf de veroorzaker van?


Er zijn nog meer manieren waarop centrale banken inflatie veroorzaken. Zo schreef Murray Rothbard in zijn "Wat Heeft de Overheid met Ons Geld Gedaan" (binnenkort verkrijgbaar!):

"[H]et opzetten van een Centrale Bank [heeft een] directe impact op de inflatie. Voordat de centrale bank bestond, hielden banken hun reserves in goud. Nu vloeit het goud naar de centrale bank in ruil voor tegoeden bij die bank, die vervolgens dienen als reserves voor de commerciële banken. Maar de centrale bank zelf houdt voor haar eigen tegoeden maar een fractionele reserve bij! Daarom brengt de oprichting van een Centrale Bank in een land een belangrijke vermenigvuldiging van het inflatoire potentieel met zich mee."

--

De daling van de koopkracht van het geld door het printgedrag van private en centrale bankiers breekt ten lange leste het algemene vertrouwen in in het papiergeld. Dat is wanneer hyperinflatie ontstaat. Zie in dat verband volgende artikelen:

> Tuur Demeester, "Inflatie in Frankrijk"

> Gonzalo Lira, "Het Gezicht van Hyperinflatie"