Recensies

Boekbespreking Man, Economy and State

Uit het "Economisch en Sociaal Tijdschrift", 16de jaargang, nr. 4, Oktober 1962. Download of lees het boek bij het Amerikaanse Ludwig von Mises Institute

Murray N. Rothbard. - Man, economy and state. Vols I & II. - Princeton, D. Van Nostrand Cy, Inc., 1962, XVIII, 987 blz.

De enorme vooruitgang van de economische wetenschap heeft geleid naar een min of meer doorgedreven specialisatie, wat in vele gevallen een inkrimping van het gezichtsveld betekende. De economie wordt over het algemeen niet meer beschouwd als een leergebouw: vroeger zag men de economie als een logische structuur en werd zij fundamenteel beschouwd als een deductieve wetenschap, die gebruik maakte van de verbale logica. Gebaseerd op enkele axioma's werd het gebouw van het economisch denken stuk voor stuk door déductie geconstrueerd. De Oostenrijkse economisten waren in deze zin de klassieke vertegenwoordigers van de praxeologische methode. Tegenwoordig echter heeft de dominerende epistemologie de praxeologie overboord geworpen ten voordele van empirische en al té theoretische methoden.

Lees meer: Boekbespreking Man, Economy and State

Boekbespreking: Social Contract, Free Ride: A study of the Public Goods Problem

Dit is zonder enige twijfel een heel rare review, om de simpele reden dat ik niet het gevoel heb dat ik erg veel heb begrepen van het boek. (Maar vermits dit ook gezegd moet worden, is dat een onderdeel van de review.) De reden hiervan is tweeledig. Enerzijds is De Jasay geen eenvoudige schrijver. Naar zijn eigen zeggen is zijn hoofdstuk 6 het belangrijkste van het boek en dat staat vol met symbolen. Er is een verklarende symbolenlijst; dus wie echt de moeite wilt doen om telkens terug te zoeken wat hij bedoelt met elk symbool, kan de essentie van zijn argument (waarschijnlijk/hopelijk) wel begrijpen, maar die moeite had ik er niet voor over. Dus terwijl dat De Jasay niet al te eenvoudig schrijft, had ik ook niet echt de tijd om het boek de aandacht te geven die het nodig heeft om het volledig te begrijpen.

Lees meer: Boekbespreking: Social Contract, Free Ride: A study of the Public Goods Problem

Recensie: The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity

alt

The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity ~ Jesus Huerta De Soto (129 pg.)

Het is eigenlijk per ongeluk dat ik dit 7 hoofdstukken tellende boekje heb kunnen lezen, maar ik ben er zeker niet rouwig om. De Soto geeft in dit boekje (het is slecht 129 pagina's en zeker niet veeleisend voor de lezer) een goed overzicht van de kwesties waar de Oostenrijkse school zich mee bezig houdt.

Lees meer: Recensie: The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity

Ethics as a Social Science: the Moral Philosophy of Social Cooperation - Leland Yeager

Te koop op Amazon.fr

Je kan David Gordon (geassocieerd met het Mises Institute) zijn review hier vinden.

Het eerste wat er gezegd moet worden is dit: Frank van Dun komt aan bod in dit boek! Zij het heel kort met enkele referenties - maar daarom niet minder relevant! Het leuke is dat hij aan bod komt met typische opmerkingen, i.e. 'might doesn't make right' opmerkingen. Maar goed; tot zover deze noot, die toch wel gemeld moest worden.

Lees meer: Ethics as a Social Science: the Moral Philosophy of Social Cooperation - Leland Yeager