Bibliografie Frank Van Dun

WERKEN IN HET NEDERLANDS

Boeken

 • Het Fundamenteel Rechtsbeginsel: een essay over de grondslagen van het recht; Antwerpen: Murray Rothbard Instituut, 2008, 575 p. (oorspronkelijke versie: Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen, 1983), PDF, koop
 • De Utopische Verleiding (i.s.m. Hans Crombag), Amsterdam: Contact, 1997, 278 p.
 • Mens, Burger, Fiscus; Maastricht: Shaker Publishing, 2000, 380 p., koop
 • Over Leven en Recht (eindredactie), Maastricht: Shaker Publishing, 2004, 156 p., koop
 • Recht en Onrecht, Lulu, 2010, 378 p., koop
 • Recht en Natuur, Lulu, 2010, 480 p., koop
 • Mens en Samenleving, Lulu, 2010, 259 p., koop

Artikels

 • Het Epistemologisch Statuut van de Wetenschappen van het Menselijk Handelen bij Ludwig von Mises”, Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen 1979, p. 181-192 , PDF
 • De Arbeidswaardeleer van Marx: niet ernstig”, Vrijbrief 19, 1979
 • Gelijkschakeling van Inkomens”, Vrijbrief 18, 1979
 • Enige Aspecten van Zelfbeheer”, Gent: Seminarie voor Economische en Sociale Leerstelsels werkgroep economische politiek, 1980, 41 p.
 • Inleiding”, uit F.A. Hayek: De weg naar de moderne slavernij, vertaald door M. Van Notten en B. Bouckaert, Brussel: Acropolis, 1980
 • Commentaar op Libertarische Denkers: Ayn Rand”, Vrijbrief 48, 1982
 • Het Recht op Andermans Arbeid”, Vrijbrief 62, 1983
 • Formele Aspecten van Recht en Juridische Expertsystemen”, uit: Automatisering van de Juridische Besluitvorming (red. Rogier De Corte), Gent: Mysch en Breesch, 1993, 287 p.
 • Verdraagzaamheid: Publieke en Private Aspecten”, Vrijbrief 1994/2
 • Vrijheid en Consequentialisme”, Libertarian.nl , 2001
 • Recht en Onrecht”, website Frank van Dun, 2002, PDF
 • Recht en Zedelijkheid: over de Rechtsfilosofie van Rudolf Laun”,website Frank van Dun, 2002, PDF
 • Statistieken, Wetgeving en Beleid”, website Frank van Dun, 2002, PDF
 • Lokale Publieke Goederen en Collectieve Voorzieningen”, website Frank van Dun, 2002, PDF
 • Rechtsfilosofie I: Probleemstelling”, Libertarian.nl, 2002
 • Rechtsfilosofie II: Recht en Politieke Gemeenschap in de Oudheid”, Libertarian.nl, 2002
 • Rechtsfilosofie III: Recht en Geloof in de Middeleeuwen”, Libertarian.nl, 2002
 • Rechtsfilosofie IV: Crisis en Overgang”, Libertarian.nl, 2002
 • Rechtsfilosofie V: Recht en Staatsgemeenschap in de Moderne Tijd”, Libertarian.nl, 2002
 • Rechtsfilosofie VI: Recht en Samenleving in de Moderne Tijd”, Libertarian.nl, 2002
 • De Filosofie van het Liberalisme in een Tijd van Vermaatschappelijking”, Libertarian.nl, 2002
 • Vrijheid, Argumentatie en Contract”, website Frank van Dun, 2002, PDF
 • Theorieën over Afdwingbaarheid”, Libertarian.nl, 2002
 • Consumentisme en Verrechtsing: de intellectuele armoede van links”, De Standaard 02.01.2003, HTML
 • Meedenken, Tegendenken, Doordenken en Nadenken”, Studium Generale Nederland 01.03.2003, HTML
 • George Bush en de Heilige Oorlogen”, website Frank van Dun, 2003, PDF
 • De Rechtsstaat: een bescheiden voorstel”, website Frank van Dun, 2003, PDF
 • De Utopie van de Mensenrechten”, website Frank van Dun, 2003, PDF
 • Vanop deze piramide kijken veertig jaren wanbeleid op u neer. Een beschouwing over de naderende pensioencrisis”, website Frank van Dun, PDF
 • Het Land van Oorsprong”, De Standaard 24.09.2003, HTML
 • Danneels: nog een gemiste kans”, website Frank van Dun, 2003, HTML
 • Vrijheid en Globalisering: een Westers dilemma”, website Frank van Dun, 2004, HTML
 • Toleranter dan wij zelf denken?”, website Frank van Dun, 2004, HTML
 • Goud en Economie: Inleiding”, website Frank van Dun, 2004, HTML
 • Recht en Rechtswetenschap”, website Frank van Dun, 2004, PDF
 • De Spin van Mia Doornaert”, website Frank van Dun, 2005, HTML
 • Langer Werken? Over de futiliteit van het eindeloopbaandebat”, website Frank van Dun, 2005, HTML
 • Arm en Grijs Vlaanderen”, website Frank van Dun, 2005, HTML
 • Het Dubbelzinnige Europa”, Libertarian.nl, 2005
 • Berichten uit de Toekomst”, website Frank van Dun, 2005, HTML
 • De Politieke Filosofie van de Rede”, uit: De La Boétie, Etienne; Vertoog over de Vrijwillige Slavernij, Antwerpen: democratie.nu, 2007, p. 59 - 92
 • Rechter in Gesprek of Ambtenaar in Functie?”, uit F. Evers (red.), Kiezen tussen Recht en Rechtvaardigheid, Brugge: Die Keure, 2009, p. 183 - 196
 • Rechtspreken”, website Frank van Dun, 2009, PDF

Cursussen

 • Werkboek Metajuridica, “Universiteit Maastricht: academiejaar 2003-2004”, 593 p., PDF
 • Recht en Macht in de Moderne Tijd, “Universiteit Gent: academiejaar 2010-2011”, PDF


WERKEN IN HET ENGELS

Boeken

 • In the Shadow of the Prodigy, Lulu, 2007, 380 p., buy

Artikels

 • On The Modes of Opposition in the Formal Dialogues of P. Lorenzen”, Logique et Analyse 15 (1972) 57, p. 103 - 136
 • Introduction” uit: L. Apostel and F. van Dun (eds.), Collective Action in Science and Society (vol. I), Gent: Philosophica 20, 1977
 • Collective Action, Human Nature and The Possibility of Anarchy”, uit: Philosophica 21 (1978)1, p. 59 - 97
 • The Law Between Morality and Politics” (ed.), Philosophica 23, 199 p.
 • Economics and the Limits of Value Free Science”, Reason Papers 11(1986), p. 17 - 32, PDF
 • Liberty and Justice”, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, V4, 1995, p. 555 - 573 , HTML
 • The Lawful and the Legal”, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, VI4, 1996, p. 555 - 579 , HTML
 • Philosophical Statism and the Illusions of Citizenship: reflections on the neutral state”, uit: B. Bouckaert (ed.), Hayek Revisited, Locke Institute, 2000, p. 94
 • Natural Law, Liberalism and Christianity”, Journal of Libertarian Studies 15(2001)3, p. 1 - 37, PDF
 • Human Dignity: Reason or Desire? Natural Rights versus Human Rights”, Journal of Libertarian Studies 15(2001)4, p. 1-28, PDF
 • Reply to Gottfried”, Journal of Libertarian Studies 16(2002)3, p. 89-91, PDF
 • A Tale of the Woods”, website Frank van Dun, 2002, PDF
 • The Logic of Religion and the Concept of Economic Order”, from: J.G. Beckhaus et al. (eds.), Economic Policy in an Orderly Framework, Wirtschaft: Forschung und Wissenschaft Band fünf, Münster: Lit Verlag, 2003, p. 407 - 428
 • It Usually Begins at Home”, LewRockwell.com, 2003, HTML
 • The Modern Business Corporation versus the Free Market?”, website Frank van Dun, 2003, PDF
 • The Art of Making Others Pay, Wherever They Live”, website Frank van Dun, 2003, PDF
 • Natural Law. A Logical Analysis”, Etica & Politica 2, 2003, HTML
 • Against Libertarian Legalism: a comment on Kinsella and Block”, Journal of Libertarian Studies 17(2003)3, p. 63 - 90, PDF
 • Bayesianism and Austrian Apriorism”, website Frank van Dun, 2003, PDF
 • Is the Corporation a Free Market Institution?”, Ideas on Liberty, March 2003, PDF
 • Whatʼs New?”, LewRockwell.com, 2004, HTML
 • Political Liberalism and the Formal Rechtsstaat”, website Frank van Dun, 2004, PDF
 • The Science of Law and Legal Studies”, website Frank van Dun, 2004, PDF
 • Natural Law and the Jurisprudence of Freedom”, Journal of Libertarian Studies 18(2004) 2, 31 - 54, PDF
 • Organised Chaos”, Libertarian Spring Convention Leiden 03.04.2004, HTML
 • The Perfect Law of Freedom”, website Frank van Dun, 2004, PDF
 • Reconciling Freedom and Order”, website Frank van Dun, 2005, PDF
 • The Substance and The Shadow”, LewRockwell.com, 2005, HTML
 • Terror, Utopianism and the Politicization of Science”, LewRockwell.com, 2005, HTML
 • Hobbesian Democracy”, website Frank van Dun, 2005, PDF
 • Statistics in the Public Sphere”, website Frank van Dun, 2005, PDF
 • On Self-Ownership”, Mises Economics Blog Discussion, PDF
 • Personal Freedom versus Corporate Liberties”, website Frank van Dun, 2005, PDF
 • Social Security Conundrum in Belgium”, website Frank van Dun, 2005, HTML
 • On Immigration, Freedom and Other Things”, website Frank van Dun, 2005, PDF
 • Kritarchy”, from: S.H. MacCallum (ed.), The Law of the Somalis, Trenton: The Red Sea Press, 2005, 255 p. , HTML
 • For Louis Berkvens”, website Frank van Dun, 2005, PDF
 • On the Way to the Voting Booth”, website Frank van Dun, 2006, PDF
 • Evolution or Intelligent Design?”, website Frank van Dun, 2006, PDF
 • Comment on Murphy and Callahanʼs Critique of Hans-Hermann Hoppeʼs Argumentation Ethics”, website Frank van Dun, 2006, PDF
 • Can We Be Free If Reason Is the Slave of the Passions?”, The Freeman, october 2007, p. 31 - 38 , PDF
 • Concepts of Order”, uit: H. Bouillon and H. Kliemt (eds.), Ordered Anarchy: Jasay and his surroundings, Ashgate, 2007, 212 p. , PDF
 • Not Really a Libertarian Case Against Open Immigration”, website Frank van Dun, 2008, PDF
 • A Note on Austro-Libertarianism and the Corporation”, website Frank van Dun, 2008, PDF
 • Aquinas on the State, Property and Taxation”, website Frank van Dun, 2008, PDF
 • Saving in the Land of Good Cheer and Better Beer”, website Frank van Dun, 2008, PDF
 • Dead End Street Blues”, Libertarian Papers 1(2009)8, p. 1 - 24, PDF
 • Argumentation Ethics and the Philosophy of Freedom”, Libertarian Papers 1(2009)19, PDF
 • Freedom and Property: where they conflict”, uit: S. Kinsella and J.G. Hülsmann (eds.), Property, Freedom and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, Auburn Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2009, p. 223 - 236, HTML
 • Freedom, Liberty, Autonomy”, lecture at the University of Padua, May 2010, PDF
 • Anselmʼs Ontological Argument”, website Frank van Dun, 2010, PDF
 • Science and the Order of Things”, website Frank van Dun, 2011, DOC

Cursussen

 • Logic: An Introduction”, course given during philosophy classes at the University of Maastricht, HTML
 • Outline of European History”, course material from the University of Maastricht, 1995, PDF
 • Philosophy of Law and Economics”, course taught at the University of Ghent, January- March 2009, PDF


ANDERE TALEN

Artikels

 • Hygiénisme Législatif et Déclin du Droit”, exposé tennu à lʼInstitut Euro 92 Paris, 29.05.1997, HTML
 • Droit des Hommes et Droits des Citoyens”, exposé tennu à Paris, 31.03.1998, HTML
 • Les Droits de lʼHomme et la Crise du Droit”, exposé tennu à Paris, 18.11.1998, HTML
 • Ius Natural y Derechos Naturales”, texto tradicudo por L. E. Z. Aragón, 2005, PDF
 • Droit Naturel”, transcription dʼun débat entre Frank van Dun et Patrick Simon, tennu le 23.02.2006 par lʼInstitut Hayek et lʼInstitut Turgot, HTML