Vrijheid en/of reductionisme?

Voor politieke vrijheid zijn talloze mensen gesneuveld, en economische vrijheid vormt tot op de dag van vandaag een sterk omstreden discussiepunt. Maar wat is menselijke vrijheid eigenlijk? En valt het wel te verzoenen met het moderne reductionistische wereldbeeld dat de wetenschap ons heeft gegeven? In de Abdij van Kortenberg zullen we een hele namiddag aan die vragen wijden.

> Meer info en inschrijven ...