Seminarie: Cultuur en Vrijheid

Seminarie
| Gepasseerd: 
zondag 1 mei 2011 13:00 - 18:00

| Plaats: Leuven, België |

Wat politieke en economische vrijheid is, en waarom ze belangrijk zijn, zijn vragen die we in voorgaande seminaries uitvoerig behandeld hebben. Deze keer bekijken we de vraag wat breder. Wat zijn de maatschappelijke en culturele voorwaarden – of struikelblokken – om tot politieke vrijheid te komen? Op zondag 1 mei vindt in Leuven een seminarie plaats dat een hele namiddag aan die vraag zal wijden. U bent van harte uitgenodigd.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

13u00 Film: "The Birth of Freedom" (Acton Institute, trailer)

The American founders said that all men are created equal and are endowed with certain unalienable rights — that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. They called this a self-evident truth.
But humans are separated by enormous differences in talent and circumstance. Why would anyone believe that all men are created equal? That all should be free? That all deserve a voice in choosing their leaders? Why would any nation consider this a self-evident truth?

14u00 Filmbespreking en discussie

14u30 Pauze

14u45 Drs. Luk Sanders: De democratische cultuur volgens Alexis de Tocqueville

Er wordt al eens gezegd dat Tocqueville de eerste was die begrepen had dat 'democratie' veel meer is dan een politiek regime, dat zij haar stempel drukt op de hele cultuur en het denken van ieder individueel mens. In deze lezing wordt dan ook onderzocht wat precies die culturele en sociologische voorwaarden zijn voor een democratisch bestel.

16u00 Pauze

16u15 Drs. Jan-Willem Lindemans: De Cultuur van de Vrijheid en de Vrijheid van Culturen

Voor sommige liberalen, zoals Murray Rothbard, is vrijheid een dictaat van de rede of een natuurwet. Voor anderen, zoals Friedrich Hayek, is vrijheid een politieke conventie of een overgeleverde gewoonte. De culturele traditie van de vrijheid houdt in dat we anderen laten denken en doen wat ze willen, zolang ze dat doen met hun eigen lichaam en hun eigen goederen. Het is ook anders in andere culturen. Maar wij in het Westen krijgen het nu eenmaal zo aangeleerd van onze ouders en vanuit onze omgeving. Geen wonder dat die overgeleverde traditie vermengd is met religieuze en andere metafysische elementen.
Voor een liberaal zoals Hayek is de liberale traditie niet zomaar een traditie: het is de traditie die het best werkt voor een samenleving. De geschiedenis heeft uitgewezen dat de liberale traditie efficiënter is dan collectivistische tradities. Net zoals er op de markt concurrentie is tussen verschillende ondernemingen, zo is er in deze wereld concurrentie tussen verschillende samenlevingen. Er zijn echter problemen met die visie. Hayek wil individuele vrijheid omdat hij ruimte wil laten voor individuen om hun ideeën uit te proberen. Zou hij dan ook geen ruimte moeten laten aan groepen om hun tradities 'uit te proberen'? Moeten we niet eerder 'collectieve vrijheid' of de 'vrijheid van culturen' verdedigen?

17u30 Einde

Praktisch

Inschrijven kan tot 30 april. Kostprijs is 4 euro voor studenten, 8 euro voor niet-studenten.

 

Adres
Leuven, België

 

 

Kaart


 

 

Alle datums


  • zondag 1 mei 2011 13:00 - 18:00

 

 

Powered by iCagenda