Rothbard Kring 3

Rothbard Kring
| Gepasseerd: 
zondag 1 mei 2011 09:30 - 12:00

| Plaats: Leuven, België |

Programma Rothbard Kring 3  |  1 mei 2011 Leuven

09u30 Piet De Pauw: "Cultuur en Vrijheid in contractuele samenlevingen"

Het samenlevingsmodel van gemeentevrijheid wordt uiteengezet. Vergelijkingen worden gemaakt met andere menselijke organisatievormen: eigenaarsvereniging van appartementsgebouw, gated community, condominium, religieuze gemeenschappen, en menselijke samenwerkingsgemeenschappen die bedrijven worden genoemd. Aangetoond wordt dat het systeem van gemeentevrijheid een van de meest compatibele samenlevingsvormen is met het klassiek liberale ideeëngoed. Het sociale contract (expliciet of impliciet) is een essentieel element bij toetreding tot een gemeenschap. Het sociaal contract wordt besproken in het licht van fundamentele mensenrechten. De manier van beslissen in dergelijke samenlevingen wordt besproken. Het terrein waarover kan worden beslist wordt duidelijk afgebakend. Vermeende inbreuken tov fundamentele mensenrechten worden besproken: bv. vrijheid van godsdienst versus een minarettenverbod. Kan/mag een gemeenschap zich beschermen tegen kolonisatie door mensen met een andere cultuur? Argumenten worden aangehaald waarom het zogenaamd multiculturele samenlevingsmodel niet of zeer moeilijk compatiebel is met het klassiek liberale ideengoed.

10u30 Pauze

10u40 Nick Roskams: "Verschillende denkculturen en hoe er op in te spelen"

Een lezing over de cultuur (in de ruime zin) van denken bij onze tegenstanders en de bevolking in zijn geheel en hoe we als liberalen daarop kunnen inspelen. Concreet zal ik een overzicht geven van de denkpatronen van links en rechts en van het 'apolitieke midden'. Daaraan gekoppeld zal ik een aantal tips geven over argumentatie en methodologie.

11u00 Pauze

11u05 Eric Verhulst: "A growing underclass: measuring a 40 years ideology change."

A democratic society is always based on a set of fundamental rights. These rights should not be prescriptive, reflecting a political ideology, but reflect fundamental moral and ethical values expressing respect for all its members. One such fundamental right is the liberty to act and the liberty to speak. Derived from that we can speak of the right to work as this is an essential precondition to strive for improving one’s own life. Therefore, when a society has a growing number of its members that are practically excluded from working, this has be to seen as a symptom. It is a measure that like the hartbeat indicates that the system is ill. We will apply these measurements on the state of Belgium and show how wrong ideological politics can completely undermine the sustainability of a society, thereby violating the fundamental right on self determination of each of us.

11u30 Pauze

11u35 Michael Van de Velde: "Het denken van Dambisa Moyo"

Moyo is een van de weinige hedendaagse economische denkers die je zeker moet lezen. Een paar jaar geleden maakte ze al indruk met haar boek "Dead Aid" waarin ze de ontwikkelingshulp aan de derde wereld op de korrel neemt. Vandaag ligt een nieuw boek van haar hand in de rekken; "How the West was lost - 50 years of economic folly and the stark choices that lay ahead". In dit boek formuleert ze een scherpe kritiek met betrekking tot het algemeen economisch beleid van het Westen (specifiek USA) en hoe dit economische beleid onze Westerse welvaart op middellange termijn bedreigt. Net zoals in een vulgair Marxisme, waar de onderbouw (economisch systeem) de bovenbouw (cultuur, politiek en ideologie) determineert, vraagt Moyo zich af welk economisch systeem noodzakelijk is om onze vandaag verworven culturele en politieke vrijheden te vrijwaren... De vraag die dan centraal geplaatst kan worden is de vraag hoe en in welke mate economische welvaart samenhangt met politieke en culturele vrijheden.

12u00 Middagpauze


Praktisch

Inschrijven ten laatste op 30 april. Deelname is gratis indien je ook al ingeschreven bent voor het openbaar seminarie in de namiddag.

 

Adres
Leuven, België

 

 

Kaart


 

 

Alle datums


  • zondag 1 mei 2011 09:30 - 12:00

 

 

Powered by iCagenda