Hoe én waarom stadsplanning faalt

Seminarie
| Gepasseerd: 
dinsdag 28 februari 2012 20:00 - 22:00

| Plaats: Gent, België |

In deze lezing zal Jürgen Vandewalle aan de hand van een kritische beschouwing van het Nederlandse woonproject Bijlmermeer aantonen dat de problematiek van de naoorlogse en huidige stedenbouw één en dezelfde is, losstaand van de vaak te gemakkelijk opgeworpen esthetische uitgangspunten. Aansluitend aan die analyse komt een pleidooi voor wat stedenbouw dan wel behoort te zijn; door en voor de burgers ontwikkeld.

Wanneer Pruitt-Igoe (een woningbouwproject met 1870 appartementen in Saint-Louis) nog geen 16 jaar na oplevering werd gesloopt, benoemde vooraanstaand theoreticus Charles Jencks die dag in 1972 als ‘the day that Modern Architecture died’. Jencks had het mis, maar dat lijkt nauwelijks iemand te beseffen. Het is namelijk zo dat in de huidige reeks van Amerikaanse woonprojecten net dezelfde sociale problemen optreden als toentertijd in Pruitt Igoe. En dat in wijken die men geenszins als toonvoorbeelden van Modernistische architectuur kan beschouwen. De oorzaak van het verval van dergelijke stedenbouwkundige experimenten valt dan ook niet te reduceren tot een debat over de toegepaste stijl, maar vindt zijn grond in een diepere socio-economische analyse. Modernistische stedenbouw was niet kwaadaardig omwille van haar esthetische uitgangspunten, maar voornamelijk omdat ze de uiteindelijke inwoner niet beschouwde als een actief wezen met eigen preferenties. Het is de stedenbouw van de professionele planner die vanuit zijn kantoor met enkele potloodstrepen hele wijken te voorschijn tovert. Op dat vlak is er de laatste decennia nog nauwelijks iets veranderd. Integendeel, stedenbouw als discipline is steeds verder verzelfstandigd, volledig ontrokken aan het socio-economische weefsel én aan iedere participatie van de burger.

Toegang is gratis.

 

Adres
Gent, België

 

 

Kaart


 

 

Alle datums


  • dinsdag 28 februari 2012 20:00 - 22:00

 

 

Powered by iCagenda