Rothbard Herfst Seminarie

Seminarie
| Gepasseerd: zaterdag 3 november 2012 05:45

| Plaats: Leuven, Belgiƫ |

Algemeen

 

Het Rothbard Herfstseminarie is een inleidend, multidisciplinair en comprehensief seminarie dat zich focust op allerlei verschillende takken: de analyse van politieke instituties, de morele argumentatie voor het Recht, economische analyse van eigendom, het belang van het Recht en de politieke filosofie van Adam Smith zijn maar enkele onderwerpen die aan bod zullen komen.

 

Praktisch

 

Het seminarie vereist geen voorkennis, enkel een goed stel hersenen en een bereidwilligheid om bij te leren. Aanwezigheid bij alle lezingen is vereist.

 

Prijs: 35 euro voor wie geen slaapplaats wenst en 45 euro voor wie wel een slaapplek wenst. Let op: het aantal slaapplaatsen is beperkt! (+5 euro voor wie geen student meer is.)
In deze prijs is inbegrepen:
- Alle lezingen
- 1 gratis publicatie van het Murray Rothbard Instituut
- Een informatie bundeltje bij het begin van het seminarie
- 2 middagmaaltijden
- Indien u blijft overnachten: ontbijt op zaterdagochtend

 

Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij! Wie zich inschrijft voor 15 augustus krijgt 5 euro korting! (Automatisch verrekend in het inschrijvingsformulier.)

 

Bevestigde sprekers en onderwerpen

 

Prof. Gerard Casey is professor aan het University College Dublin. He recently wrote the book 'Libertarian Anarchism: Against The State' and is currently working on a book on 'Liberty and Property'. He has several published papers in different journals, one in the Journal of Libertarian Studies on polycentric legal orders. 

 

Lecture: The Wizard of Us, the Great and Terrible: Why Anarchism seems Crazy and Statism Sane

This talk explores the phenomenon of people’s widespread attachment to the idea of the state and their deep-rooted resistance to the idea of anarchism. I will argue that the innate conservatism of our belief systems together with the ‘positioning’ of statist ideas supported by state control of the means of propaganda makes it difficult for anarchic ideas even to be entertained let alone accepted. What is needed for the reception of anarchic ideas is a type of conversion or paradigm shift in which all the same data are retained but the angle of perception is fundamentally altered; that is the task of the anarchist evangelist.

 

Michaël Bauwens behaalde een Bachelor, Master en Onderzoeksmaster in de wijsbegeerte aan de KULeuven. Hij was in 2007 mede-oprichter van het Rothbard Instituut en tot 2012 ook voorzitter. In 2008 won hij de Sir John M. Templeton Fellowships Essay Contest van het Amerikaanse Independent Institute met 'Rights, Robinson Crusoe, and Friday'. Momenteel bereidt hij een doctoraat in de wijsbegeerte voor aan de KULeuven.

 

Lezing: Natuurrecht: geschiedenis en theorie van recht boven staat.

Wat is recht? In de moderne opvatting is recht doorgaans datgene wat de soevereine staat in het parlement unilateraal beslist en afkondigt. Daar tegenover staat dan vaak de traditie van het 'organisch' gegroeide en groeiende 'common law' als een buffer tegen al te doordravende staatsmaatregelen. Het natuurrecht kan niet gemakkelijk in die tweestrijd geplaatst worden. Als verdediger van een rationeel toegankelijk 'hoger recht' kan ze zowel tegen oude tradities en lokale gewoonten worden gebruikt, als tegen arbitraire beslissingen van de staat. Maar is het natuurrecht dan zelf een soort Platonisch wetboek. 

 

Lode Cossaer behaalde een Bachelor en Master in de filosofie aan de Universiteit Antwerpen, met bachelorproef over het denken van Ludwig von Mises en een afstudeerthesis over de filosofische funderingen van anarchie. Hij zit op de moment in de Onderzoeksmaster aan de KU Leuven, met een thesis over Robert Nozick. Hij is sinds 2010 Academisch Verantwoordelijke van het Rothbard Instituut en is in juli 2012 voorzitter geworden. In 2009 en 2010 behaalde hij 'Passed with Honors' op het prestigieuze mondeling examen van het Mises Instituut. Hij geeft introductie in de micro economie aan UBI, te Brussel.

 

Lezing: Liberalisme als een Robuuste Politieke Filosofie

Tijdens de eerste lezing van het seminarie zullen we dieper ingaan op het liberalisme als coherente, robuuste filosofie. Met een robuuste filosofie wordt bedoeld dat de argumenten voor een vrije samenleving een zogenaamd netwerk van argumenten zijn, waarbij ze elkaar ondersteunen. Er is geen centraal kernpunt waar alles mee staat- of valt. We situeren het liberalisme in het morele, economische, politieke en juridische kader. 

 

Maarten Wegge studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en ETH Zürich (Federal Institute of Technology). Hij schreef (onder meer) een bachelorproef over de accountability van Europese parlementsleden en een thesis over een klassiek liberale theorie van internationale betrekkingen, meer specifiek over het verband tussen vrijhandel en vrede (gebaseerd op het werk van Mises en Hayek).

 

Lezing: Eigendomsrechten, economische en politieke instituties

Moderne argumenten over crony capitalism, onderontwikkeling en ongelijkheid zijn gebaseerd op een erg klein aantal stellingen. Grofweg kunnen ze in 4 groepen gecategoriseerd worden: cultuur, geografie, ‘ignorance’ en instituties. In deze lezing wordt ingegaan op deze argumenten, met een specifieke focus op inclusieve en exclusieve instituties. Hoewel deze theorie verwant is aan liberale ideeën (zoals het belang van eigendomsrechten, economische en politieke vrijheid), zal een kritiek gepresenteerd worden, met als voornaamste doel aan te tonen dat belangrijke theoretische en empirische fouten gemaakt worden in het klassificeren van instituties als inclusief dan wel exclusief. Tot slot passen we deze theorie op de duurzaamheid en levensvatbaarheid van een liberale politieke orde.

 

Nicolas Bas studeerde aan het University College Maastricht, een liberal arts college verbonden aan de Universiteit Maastricht waar hij zich toespitste op politiek en filosofie. Na zijn bachelor met honors te hebben afgewerkt, ging Nicolas naar de London School of Economics waar hij politieke theorie studeerde. Zijn academische interesse’s (zonder exhaustief te willen zijn) zijn de geschiedenis van de filosofie, de geschiedenis van het politieke denken, de Engelse en Schotse Verlichting (vnl. Adam Smith en David Hume), klassiek liberalisme en moraalfilosofie.

 

Lezing 1: De oorsprong van moraliteit in Kant, Hume en Smith

In deze lezing zullen we de dieper in gaan op het werk van twee van de bekendste en belangrijkste filosofen: Kant en Hume. Kant zegt dat de oorsprong van moraliteit in de rede ligt terwijl dat Hume beargumenteert dat ervaring en sentimenten aan de basis van morele regels liggen. De twee zijn dus fundamenteel tegengesteld aan elkaar. Hoewel Humes uitleg een fundamentele kritiek inhoudt, waar kantianen zich maar moeilijk tegen kunnen verweren, is er ook een wezenlijk onderdeel dat Hume mist. Om dit op te lossen, gaan we te rade bij Adam Smith die vooral bekend is om zijn economische ideeën maar niettemin een boek heeft geschreven over moraliteit dat door kenners als één van de belangrijkste werken in de morele filosofie wordt beschouwd. Het uiteindelijk doel van de lezing is om aan te tonen dat Kants ideeën niet adequaat zijn, dat Humes kritiek daarop een zeer belangrijke uitgangspositie is en tenslotte om het belang van Smiths werk aan te tonen.

 

Lezing 2: Eigendom als conventie, een kritiek op het natuurrecht

Het natuurrecht wordt door vele klassiek liberalen en libertariërs beschouwd als de basis voor hun filosofie. In deze lezing willen we aantonen dat het natuurrecht filosofische hersenspinsels zijn en dat zij in weinige mate of helemaal niet reflecteren hoe de menselijke samenleving is geëvolueerd of überhaupt werkt. we gaan hierbij gebruik maken van het concept 'eigendom' om te analyseren hoe dat conventies, hetzij morele, sociale, wettelijke, politieke, evolueren en contingent zijn aan bepaalde omstandigheden en dus niet in absolute termen te beschrijven zijn. We zullen dus een Humeaanse analyse gaan gebruiken zonder te willen vervallen in een nihilistisch of sterk relativistisch verhaal.

 

We zijn op dit moment nog in onderhandeling voor andere sprekers en onderwerpen. Hou de website in de gaten!

 

Adres
Leuven, Belgiƫ

 

 

Kaart


 

 

Alle datums


  • van vrijdag 2 november 2012 05:45 tot zaterdag 3 november 2012 08:00

 

 

Powered by iCagenda